People Co.,Ltd All Right Reserved.
www.people.co.th

 

ฟิลเฮ้าส์ บริการ รับออกแบบ สร้างงาน ติดตั้ง ให้คำปรึกษา พร้อมประมาณราคา ตั้งแต่งานต่อเติม ไปจนถึง อาคารพักอาศัย ด้วยระบบการก่อสร้างของทางเรา จึง ทำให้คุณมั่นใจได้ ในเรื่องของงบประมาณ และระยะเวลาการก่อสร้างอันรวดเร็ว

 

 

 

 

COFFEE REFILL DOWNLOAD

 

BAR-B-Q RESORT DOWNLOAD

 

SPORT GARDEN DOWNLOAD

 

 

HEAVEN SPA DOWNLOAD